Každý má svoje osobitné povolanie alebo poslanie v živote …Nemôže byť nikým nahradený, ani nemôže svoj život opakovať. A tak, každého úloha je jedinečná ako aj jeho osobitná príležitosť zrealizovať ju.

Viktor Frankl