Mark Rippetoe

“Silní ľudia sa ťažšie dajú zabiť ako slabí ľudia a sú všeobecne užitočnejší.”

J.K. Rowling

“Nepotrebujeme kúzla, aby sme zmenili náš svet. Všetky sily, ktoré potrebujeme, sú už v nás.”

John Eliot

“Sebadôvera nie je zárukou úspechu, ale vzorec myslenia, ktorý zvýši vašu pravdepodobnosť úspechu, húževnato hľadať spôsoby, aby všetko fungovalo.”

Benjamin Mays

“Nedosiahnutie vášho cieľa nie je životná tragédia. Tragédiou je absencia cieľov, ktoré by ste mohli dosahovať.”